fbpx

CFSK

Тел: +389 78 804353
емаил: info@crossfitskopje.com

Онлајн
Менторство

Индивидуални тренинзи според Вашиот физички капацитет на вашиот емаил 4 х неделно!
СЕГА ИМАТЕ МОЖНОСТ ДА ГО ОДРЖУВАТЕ ЗДРАВЈЕТО И ФОРМАТА СЕКОГАШ И СЕКАДЕ!


ДЕНЕС СЕКОЈ МОЖЕ ДА ВИ ПРОДАДЕ ТРЕНИНЗИ. НО, САМО СО НАС ЌЕ ИЗГРАДИТЕ ПРАВИЛЕН ПРИСТАП (MINDSET) КОН ВЕЖБАЊЕТО И ЗДРАВИОТ ЖИВОТ!

ЗОШТО ДА ЧЕКАТЕ ПРИЈАВЕТЕ СЕ

ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ДЕКА:


- добивате УНИКАТНИ алатки да го ОДРЖУВАте ЗДРАВЈЕТО И ФОРМАТА 
- Тренинзите се дизајнирани според вашите потреби и физички капацитет
- Не треба да бидете во форма да вежбате со нас 
- Тренинзите се дизајнирани да Ве донесат во форма и одржувате долговечност на здрав живот!

Како функционира Онлајн Менторството?

- Детално објаснети тренинзи ги добивате на 
Вашиот емаил 4 х неделно 
- Вежбата е составена од загревање, пред-вежба и вежба на денот.
 - За вежбите е потребна минимална опрема или нешто што ќе послужи како опрема (Ранец)
- Вие одбирате време и место каде ќе ја направите вежбата, дома, парк, вежбална...
- Дневна проверка за напредокот


CrossFITSkopje

© 2021 CFSK. All Rights Reserved.

Loading...