fbpx

Оградување

Оградување

ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ СО БИЛО КОЈА ФИЗИЧКА ФИТНЕС ПРОГРАМА, КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ЛЕКАР.
Препораките дадени на овој сајт не се со цел да бидат дадени како медицински совет од било кој вид. Исхраната и тренингот овде не се наменети да го замени медицинскиот совет и не се наменети за да се дијагностицира, третира, лечи или спречи било која болест. Нашите тренинзи ги дизајнираме врз основа на препораките на вашиот лекар, за да ви помогнеме најдобро што можеме. Целосна медицинска дозвола од лиценциран лекар треба да се добие пред почетокот на било кој начин на исхрана или програма за фитнес.

Crossfit Skopje се ОГРАДУВА од било каква одговорност од разни повреди, губење или оштетување на здравјето/животот предизвикано или наводно се предизвикани директно или индиректно како резултат на употребата, примената или толкувањето на материјалот од овој веб сајт, вежбите како и тренинзите во сала спрема било кое физичко или правно лице.
Членувањето во нашиот клуб е исклучително на доброволна база и членовите ја превземаат целосната одговорност на своја сметка.

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });