fbpx

Стојан Анастасов

Стојан Анастасов

Дипломиран професор по Физичка Клутура и воедно Асистент КросФит Тренер во КросФит Скопје. Успешно го има завршено курсот за тренери во КросФит Скопје.
Со професионален спорт фудбал се занимава повеќе од 5 години. После незгодна повреда се фокусира на КросФит каде ја продолжува успешно да работи.

Контакт:
email: coki@crossfitskopje.com
tel: 071-727-602

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });