fbpx

Winter Challenge Events 2016

Winter Challenge Events 2016

logologo

Вежбите се објаснети со стандардите на движењата за секоја категорија посебно. Ве замолуваме детално да ги проучите, бидејки НЕМА брифинг за вежбите како претходните години. Ќе имаме 5 мин пред секоја вежба време да одговориме на прашањата за вежбите.
3, 2, 1 СТАРТ!

1. Rx категоријата:
Rx Event 1 Rx Event 2 Rx Event 3 Rx Event 4

2. Scaled категорија:

Scaled Event 1 Scaled Event 2 Scaled Event 3

3. Sport категорија:

Sport Event 1 Sport Event 2 Sport Event 3
Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });