fbpx

30.03.2018

From the Blog

30.03.2018

Александар Његовановиќ”Дрматорот”
Оваа вежба е во чест на еден од нашите најстари членови кој прерано не напушти.
Почивај во мир.
3 RFT
33 KB Swings 24/16
33 Box Jumps
33 Push Presses 50/35

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });