fbpx

Мобилност во Среда

From the Blog

Мобилност во Среда

Имате повремени болки во рамото? Обратете внимание на латимусите!
Движењето во целиот дијапазон на рамењата е есенцијално додека вежбаме, особено кога вежбите вклучуваат туркање на тежина над глава. Рамениот појас е сложен систем на телото од мускули и лигамети. Ако ве болат рамениците или имате ограничено движење во рамењата, тоа не значи дека проблемот е во рамениците. Грбните мускули се во директна корелација со движење на рамењата. Затоа погледнете го следново видео на др. Кели Старет како да ја зголемите мобилноста во рамениот појас.

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });