fbpx

НАУЧНА ПОТВРДА НА ЗДРАВИОТ ДУХ

From the Blog

НАУЧНА ПОТВРДА НА ЗДРАВИОТ ДУХ

Добро познатата изрека “Во здраво тело здрав дух” добива и научна потврда. Покрај потешкотиите кои настануваат во спроведувањето на студии на луѓе, Шведската армија се обидела да направи преглед на придобивките од физичката активност, не само за телото туку и за менталните способности и севкупната успешност. Ова се резултатите:

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });