fbpx

РАЗЛИКАТА МЕЃУ ПЕНЗИОНЕРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ

From the Blog

РАЗЛИКАТА МЕЃУ ПЕНЗИОНЕРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТИСТИ

Во што се разликуваат спортските активности на нашите баби и дедовци и тренинзите на професионаните спортисти? Кога станува збор за КросФит, разликата не е во видот на вежби туку во степенот на изведба односно ИНТЕНЗИТЕТОТ. Според основачот на КросФит, Грег Гласмен, секој треба да може правилно да крене предмет над глава или правилно да чучне. Затоа КросФит се фокусира на правилното изведување на основните моторички движења од кои постарите ќе им се продолжи животот, а на професионланите спортисти ќе загарантира повеќе златни медали. Погледнете го објаснувањето.

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });