fbpx

ВОЗРАСТА НЕ ЗНАЧИ НИШТО ЗА КРОСФИТ

From the Blog

ВОЗРАСТА НЕ ЗНАЧИ НИШТО ЗА КРОСФИТ

За мене групата кросфитери повозрасни од 50 години не е ништо посебно бидејки во КросФит возраста е безначајна, вели еден од сопствениците на Crossfit Generation. Меѓу повозрасните членови е и 53 годишниот Џо Гејнер. Пушев 30 години, а пред да започнам со КросФит најредовна активност ми беше лежење во дневна и тоа цели четири години, вели Гејнер. Погледнете ја неговата трансформација во следново видео:

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });