fbpx

Мобилност и флексибилност во Среда

From the Blog

Мобилност и флексибилност во Среда

Кога станува збор за вежбање сите се фокуирсани на тоа колку вежбаме, какви резултати постигнуваме. Сето ова е во ред, но има еден чекор претходно што треба да се направи, а тоа е подготовка на телото за вежбање и зголемување на мобилноста и флаксибилноста за да може телото и зглобовите да се движат по целиот дијапазон на движење.
Во КФСК многу сериозно ја сваќаме потребата од мобилноста и флексибилноста на телото. Овие две се клуч за ефикасно вежбање, правилно изведување на било кои движење за било кој спорт.
За таа цел секоја Среда ќе обратиме внимание на разни вежби за мобилност кои ќе ви помогнат лесно и правилно да се движите додека вежбате.
Доколку повеќе се интересирате за овој тип на тренинг дојдете на некој од нашите часови или пишете ни емаил на info@crossfitskopje.com

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });