fbpx

Мобилност во Среда

From the Blog

Мобилност во Среда

Додека вежбаме, а особено во секоjдневниот живот најголемиот товар го носи долниот дел на телото. Затоа во ова видео ќе ви покажаме еден основен сет на вежби за зголемувње на мобилноста и флексибилноста. Овој сет го препорачуваме да се прави после завршениот тренинг, а особено во деновите кога правиме пауза!

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });