fbpx

Winter Challenge 2018

From the Blog

Winter Challenge 2018

1. Натпреварот ќе биде тимски. Тимот треба да биде составен од двајца со исти пол. На ова натпреварување нема да има категории (Рх, Спорт…) Победникот ќе се одреди по 3 вежби.

2. Вкупно Машки и Женски може да се пријават 20 тимови (Пример: 10 Машки и 10 Женски тимови). Кога ќе се пополнат 20те местата пријавувањето се затвара.

3. Пријавувањето ќе биде по принцип: ПРВ ПРИЈАВЕН, ПРВ УСЛУЖЕН! Пријавувањето ќе биде ИСКЛУЧИТЕЛНО преку веб страната на КросФит Скопје.
Нема да се дозволи пријавување на лице место..

4. Пријавувањето ќе биде само со ИМЕТО на Тимот.

5. Котизација за натппреварувањето е 1300ден по Тим. Плаќањето исто така ќе биде преку веб сајт.

6. Награди: Прво место 400 евра по тим за машка категорија. Прво место 400 евра по тим за женска категорија.

Генерална Физичка Подготвеност

За да се пријавите на ова натпреварување треба да имате препорачана физичка подготовка со следните вредности:

Recommended GPP (General Physical Preparedness):

Gymnastics:
Pull ups (unbroken) – 20 M / 10 F
Push ups (unbroken) – 50 M / 30 F

Weightlifting:
Squat clean – 100kg M / 60kg F
Back Squat – 130kg M / 80kg F

Endurance:
Row 2k under 7 min
100 Burpees under 7 min

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });