fbpx

Привите две вежби за CFSK WC2014

From the Blog

Привите две вежби за CFSK WC2014

Вежба бр.1
AMRAP 10 min
Член А 5 x Box Jump
Член B 5 x Pull Ups
Член C 10 x Shoulder to overhead 50кг/35кг

На стартот на вежбата, А несмее да почне со повторувањата додека C не ја донесе на „полица“ (шипка на раменици). Потоа, додека А прави 5 x Box Jumps, B несмее да почне со работа. Откако B ќе направи 5 x Pull Ups, само тогаш C смее да направи 10 x Shoulder to Оverhead.

Резултатот е бројот на повторувања на Shoulder to Overhead.

Вежба бр. 2
За време:
150 x Front Squat 60кг/40кг
Тимот се ротира според сопствен план. Сите членови од Тимот пред да почнат со Front Squat треба да направат „влезни“ 5 х Падни/Стани (Брпи без скок: Во долна позиција гради на под, во горна позиција Рамена, Колкови и Колена исправени во една линија). Тоа важи за секоја ротација. Кога еден член од Тимот ќе почне да прави Front Squat, во прв момент штом ќе ја спушти шипката, задолжителна е ротација.

Тимовите кој немаат женски член во нивните редови ќе треба да направат влезни 15х Падни-Стани.

Loading...