fbpx

Skill class – Toes to Bar progressions

From the Blog

Skill class – Toes to Bar progressions

Денес за време на Open Gym во траење од 30мин ќе работиме прогресија кон Toes to Bar (T2B).

Овој час го препорачувам на сите, бидејќи секогаш има место за подобрување!

3, 2, 1 Старт!

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });