fbpx

Вежба на Денот 13 Февруари – Петок

From the Blog

Вежба на Денот 13 Февруари – Петок

Bench Press-Туркање на Бенч 5×5

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Burpee box jumps – Брпи со Скок на Кутија
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Strict Pull Ups – Статични згибови
between rounds – помеѓу сетови 30 x DU – Двојно Јаже

Акумулирај 3 минути висење во L позиција на шипка.
Accumulate L hang hold for 3 minute

Loading...