fbpx

Вежба на Денот 22 Декември – Понеделник

From the Blog

Вежба на Денот 22 Декември – Понеделник

WOD

3 Rounds
8 x Wide Grip Pull Ups
8 x Close Grip Chin Ups

5×5 (T&G) Clean & Jerk @ 85% BW

For Time:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Toes to Bar
Strict Handstand Push ups

Ги замолуваме сите членови на КФСК кои не ја регилирале својата чланарина за месец Ноември да го сторат тоа најбрзо што можат. Исто така ве замолуваме да ја уплатите чланарината за месец Декември најбрзо што можете бидејќи после Нова Година ќе има промени во начинот на работењето и цената.
ЗАБЕЛЕШКА: Цената за моменталните членови не се менува се до напуштање на клубот повеќе од еден месец.

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });