fbpx

Вежба на Денот 29 Декември – Понеделник

From the Blog

Вежба на Денот 29 Декември – Понеделник

WOD
4 Rounds
5 x Chin ups
5 x Pull ups

5×5 Clean&Jerk @ 85% BW

AMRAP 11 min
20 x KB Swings
30 x Box Jump

Ги замолуваме сите членови кои не ја рагулирале чланарината за месец Ноември и Декември да го сторат тоа, најбрзо што можат односно до крајот на оваа година. Моментално уплатите се вршат преку уплатница во банка. Чланарината е 2150ден. За сите други промени ќе бидете навремено известени. Ви благодарам на соработката.

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });