fbpx

Вежба на Денот 4 Ноември – Вторник

From the Blog

Вежба на Денот 4 Ноември – Вторник

ИЗВЕСТУВАЊЕ за онлајн плаќањето на чланарината!
Во првиот момент кога ќе ја платите чланарината онлјан, во случај да системот ви пријави грешка или некоја друга порака, а без да ви даде потврда дека трансакцијата поминала, НЕ СЕ ОБИДУВАЈТЕ ПОВТОРНО ДА НАПРАВИТЕ ТРАНСАКЦИЈА, бидејќи трансакцијата е успешна. Оваа аномалија Банката се обидува да ја тргна во најкраток можен рок.
Ви благодарам на разбирањето!

25 x Turkish Get up (left arm) 16 kg
25 x Turkish Get up (right arm) 16 kg

5 Rounds
Max Ring Dips

WOD
AMRAP 9 min
5 x Burpee Pull Ups
10 x Box Jump
15 x SDHP

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });