fbpx

Вежба на Денот 8 Мај – Петок

From the Blog

Вежба на Денот 8 Мај – Петок

EMOM 20 min

Odd: 5 x Power Clean 70/45

Even: 10 x Push Ups

Loading...