fbpx

Вежба на Денот – Четврток

From the Blog

Вежба на Денот – Четврток

ЗАДОЛЖИТЕЛНА резервација на часовите преку оцијата РАСПОРЕД од главното мени од веб сајтот. Исто така, ЗАДОЛЖИТЕЛНО чекирање кога ќе влезете во сала! Ви благодарм на соработката…

 

3 rounds for time 

800М Run

8 x Power Cleans 80kg/60kg

15 x Pull ups

8 x Strict Handstand Push ups 

Сите кросфитери кои не успеаа да ги напрват редовните лекарски прегледи на спортска медицина, ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на info@crossfitskopje.com.

РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ОД СПОРТСКА МЕДИЦИНА Е 20 АВГУСТ. СИТЕ ОНИЕ КОИ НЕМА ДА ГО ДОНЕСАТ ИЗВЕШТАЈОТ ЌЕ ИМ СЕ СТОПИРА ЧЛЕСТВОТО СЕ ДОДЕКА НЕ ГО ДОНЕСАТ ИЗВЕШТАЈОТ.

ВИ БЛАГОДАРАМ НА РАЗБИРАЊЕТО И СОРАБОТКАТА!

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });