fbpx

Вежба на Денот за 17 Септември – Четврток

From the Blog

Вежба на Денот за 17 Септември – Четврток

Место: Жабарот во 18:00.
За време:
4 х 800м
Се мери времето на секоја должина посебно. Разликата помеѓу сетовите не треба да биде повеќе од 5-10 секунди.
Одмор помеѓу сетовите колку што ви е потребно.

Loading...
$(document).ready(function () { $('.trigger').click(function(){ var p = '#' + this.id + 'p'; $('.content').not(p).slideUp(); $(p).slideToggle('medium'); }); }); $(document).ready(function () { var $answers = $('.skrieno'); $(".pojaveno").click(function () { var $ans = $(this).next(".skrieno").stop(true).slideToggle('medium'); $answers.not($ans).filter(':visible').stop(true).slideUp(); }) }); $(document).ready(function () { $('.cenovnikot:nth-child(3n+1)').addClass('iscisti'); });